Eğitim Koçluğu

diger_hizmetler/egitim_koclugu.jpg

Her insan hayallerini gerçekleştirmek ister. Hayallerini gerçekleştirmek için başarılı olmak, başarılı olmak için ise net ve ulaşılabilir hedeflere sahip olmak gerekir. Hedef belirlemek başarılı olmanın olmazsa olmazıdır.

Burada anahtar kelime ulaşılabilir hedefler belirlemedir. Çünkü her bireyin zihinse ve fiziksel kapasitesi vardır. Çok rahat bir şekilde ulaşabileceği hedefler insanı tatmin etmeyeceği gibi ulaşamayacağı hedefler de o insana sonunda öğrenilmiş çaresizlikler yaşatacaktır.

Ulaşılabilir hedefler belirlemenin yegane kuralı bireyin kendini iyi tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini, tutum ve davranışlarını, güçlü yada zayıf yanlarını bilmesi anlamına gelmektedir. Öğrenci kendini iyi tanırsa hedeflerini buna göre belirler, çalışma yoğunluğunu ve sıklığını buna göre tespit eder, davranışlarını buna göre şekillendirebilir. Bu süreç öğrencinin eğitiminde de muazzam değişikliklere sebep olmaktadır.

Öğrenci koçluğu bu noktada devreye girmektedir. Öğrenciye nasihat vererek derslerine çalışmasını sağlamak yerine öğrenciye kendini tanıtıp hedeflerini iyi belirlemesini sağlayarak bu hedefe doğru yol almasını kolaylaştırmak öğrencinin de birçok konuda ki direncini kıracaktır. Öğrencinin dirençlerinin koçluk sistemi ile kırdıktan sonra başarının kendiliğinden geldiği görülmektedir. Öğrenci koçluğu,

  • Öğrencinin kendine en uygun hedefleri seçmesini,
  • Kendine güvenini geliştirmesini,
  • Verimli çalışmayı öğrenmesini,
  • Öğrencinin eğitim hayatındaki başarıyı artırmayı,
  • Yeteneklerinin farkına varıp bunları açığa çıkartmasını,
  • Doğru iletişim kurmasını ve davranış geliştirmesini,
  • Her zaman dilimini verimli kullanmasını, hedefler.