Testler Testlerin ungulanma amaçları:
  • Çocuğunuzun ve kendinizin kişilik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak,
  • Çocuğunuzun ve kendinizin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini öğrenerek akademi başarısını desteklemek,
  • Sorunların erken tespit edilmesini sağlayarak gereken önlemleri zamanında almak,
  • Çocuğunuzun gelişim düzeyini öğrenmek, varsa gelişim bozukluklarını zamanında saptamaktır.

WISC-R

Test 6-18 yaş arası çocukların sözel, yetenek, performans ve IQ puanını ölçmektedir.

Sınav Kaygısı Envantesi

Sınav ve sınanmayla ilgili olumsuz düşüncelerin kaynağını ortaya çıkarmaktadır 10 yaş ve üzeri için uygulanabilir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Öğrenme güçlüğü gösteren çocukları tanılamak için uygulanan bir testdir. Bu test okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine uygulanabilmektedir.

Akademik Benlik Kavram Ölçeği

Okul, meslek ve ders seçme ile ilgili alanlarda yol gösterici olarak uygulanmaktadır. Öğrenci ilgi ve yetenekleri hakkında gerçekçi bilgi vermesi amacı ile bu test gerçekleştirilir. Orta öğretim öğrencilerine uygulanabilmektedir.

Rorschach Testi

Bu test kişiliğin kişiliğin tanımı ve teşhisi için kullanılan bir test dir. Patalojik durumları tanımlama meslek seçme ve meslek tanımlama gibi alanlarda kullanım bulmaktaır.

Edwars Kişisel Tercih Envanteri

Üniversite öğrencileri ve yetişkinlere uygulanan bir testdir. Test gereksinimlerin önem sırasını saptamak için geliştirilmiştir.

Denver II Testi

0-6 Yaş arasındaki çocukların gelişim durumlarını izlemek için 3 ayda bir çocuğun gelişimini izlemek için yapılması uygundur.

Çocuklar İçin Algı Testi

Beslenme Problemleri, Oral Problemler, Kardeş Geçimsizliğine İlişkin Problemler, Ebeveyn İlişkilerine Karşı Tutumu, Ebeveynlerin Nasıl Algılandıklarını, Oedipus Kompleksini anlamaya yarayan bir testtir. 3 ve 8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Rathus Atılganlık Envanteri

Kişilerin duygu ve düşüncelerini ifade ederken en fazka sıklıkla kullandıkları davranış biçiminin atılganca olup olmadığını belirlemek için uygulanır.

Ankara Gelişim Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.
Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Zihinsel Gelişim, Görsel Algı ve Nörolojik Bozukluk Hakkında bilgi sahibi olmak ve çocukların görsel motor fonksiyonlarını değerlendirmek, Gelişim sorunlarını öğrenme güçlüğü, Psikoz ve Organik Beyin hastalıklarını değerlendirmek için kullanılan bir testtir. 5-12 yaş arasına uygulanabilmektedir.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Bireylerin kişisel ve sosyal uygum düzeylerinin ölçme amacı ile geliştirilmiş olan bir testtir. 14 yaş ve üstü herkese uygulanabilmektedir.

Burdon Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi çocukların dikkat düzeyini ölçmek için oluşturulan bir testtir.

Birer Cümle Tamamlama

Beklenmedik bir durum karşısında bireyin kendi ilgi, duygu, tutum isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmak amacı ile kullanılır, 8 yaş ve üzeri kişilere uygulanabilmektedir.

Kendini Değerlendirme Envanteri

Okul, meslek ve ders seçme ile ilgili alanlarda yol gösteri olarak uygulanmaktadır. Öğrenci ilgi ve yetenekleri hakkında gerçekçi bilgi vermesi amacı ile bu test gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerine uygulanabilmektedi

Ve daha bir çok test için bizimle iletişime geçin.

İzmit Psikolojik Testler

Makaleler

Fobiler Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları Panik Atak Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Takıntı Ve Zorlantılar) Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kişilik Bozuklukları Kayıp ve Yas Dürtü Kontrol Bozuklukları Somatizasyon Bozukluğu Konversiyon Bozukluğu (Histeri) Hipokondriyazis Uyku Bozuklukları Yeme Bozuklukları Cinsel Kimlik Problemleri Stresle Başa Çıkma Ve Öfke Kontrolü Depresyon Bağımlılık Kronik Yorgunluk Özgüven Problemleri Yaşam Koçluğu Kişisel Gelişim İletişim Sorunları Sağlıklı Düşünme Ve Karar Verme Online Terapi Evlilik Öncesi Danışmanlık Mutsuz Evlilik Güven Kaybı Aldatma - Aldatılma Sorunu Boşanma Kararsızlığı Evlilikte Kişilik Çatışmaları Eşler Arasındaki Sorunlar Boşanma Süreci ve Çocuk Cinsel Eğitim Sınav Kaygısı Öğrenci Koçluğu Ders Başarısı ve Motivasyon Kimlik Bocalaması Öfke ve Saldırganlık Davranış Bozuklukları Sosyal Uyum Sorunları İnternet - Bilgisayar Bağımlılığı Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları Uyku Problemleri Okul Fobisi Tırnak Yeme Yalan Söyleme Tikler ve Takıntılı Davranışlar Beslenme ve Yeme Bozuklukları Vajinismus Erken Boşalma Cinsel İsteksizlik Ereksiyon Sorunu Orgazm Sorunları Cinsel Tiksinti Bozukluğu Kadınlarda Disparoni Satiriasis Nemfomani Play Attention Eğitim Koçluğu Testler EMDR Terapisi Hipnoz Terapisi Yaşam Koçluğu ANTİDEPRESAN ÇIKMAZI BOŞANMA SONRASI DEPRESYON EVLİLİKTE CİNSEL YAŞAMIN ÖNEMİ OKUL BAŞARISINDAN HAYAT BAŞARISINA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ ALDATMA VE ALDATILMA SORUNLARI HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ EVLİLİKTE CİNSEL UYUM KADIN VE ERKEKLERDE CİNSEL SORUNLAR PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARI ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLAR BOŞANMA PANİK ATAKLA YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! CİNSEL TACİZ'İN ETKİLERİ ve TEDAVİSİ KADIN VE HAMİLELİK PSİKOLOJİSİ YALNIZLIK SENDROMU EMDR TERAPİ İLE TRAVMALARA HIZLI ÇÖZÜM EVLİLİĞİN TIKANMA NOKTALARI TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUKLARI KADIN DEPRESYONLARI EVLİLİĞİN İLK YILLARINDA EŞLER ARASI ÇATIŞMA NEDENLERİ ( İZMİT PSİKOLOG ) AİLE BAĞIMLILIĞI VE ZARARLARI EŞCİNSELLİK KADER DEĞİLDİR EVLİLİK SORUNLARINDA BOŞANMA ÇÖZÜM MÜ?