Biz gelenek toplumundan bilgi toplumuna,kırsal toplumundan kentli topluma geçişin doğum sanıclarını yaşayan bir ülkeyiz. Son otuz yılda Türkiye'de büyük bir nüfus hareketi oldu ve önceleri köylerde yaşayan toplumsal çoğunluk şimdilerde şehirlerde yaşar hale geldi.Köy yaşamı ile şehir yaşamı arasında aslında insanların psikolojilerini de zorlayan büyük farklar vardır. Tüm bunların yanında önceleri insanlarımız sadece yaşadığı çevreden haberdar iken şimdilerde gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları sayesinde tüm dünyadan, başka yaşam tarzlarından haberdar oldu.Önceleri imkanlar,yaşam tarzları ve özgürlükler açısından insanlar arasında bu günkü kadar keskin farklılıklar söz konusu değildi.İnsanların imkanları ve yaşam tarzları arasında bu günkü uçurumlar yoktu.Son dönemde toplumdaki insanlar arasında benzeşmeler,ortak değerler azaldığı ve farklılıklar arttığı için insanlar arasında yaşanan iletişim çatışmalarında büyük yükselmeler oldu.Bu nedenle giderek daha yalnızlaşan ve ruhen çökkün bir toplum haline dönüştük.

İnsanlarımız aslında kendileriyle,yaşamla ve diğer insanlarla sağlıklı bağlar kurabilseler bu psikolojik zorlanmaların büyük çoğunluğu yaşanmazdı.Önceki yıllarda bir mahalle kültürü,komşuluk kültürü,dayanışma kültürü.günümüzde ise bırakın diğer insanlarla ilişkileri,akraba ilişkilerini aile içi ilişkilerde bile derin kopukluklar ve fay hatları oluştu.Bu nedenle insanlar kalabalıklar içinde yalnızlaşan ve paylaşım sıkıntısı yaşayan bir noktada kendini buldular.Özellikle son yıllarda çekirdek aile ilişkilerinde de yaşanan yaygın sorunlar,çatışmalar ve uyumsuzluklar nedeniyle evliliklerin %25'i boşanmayla sonuçlanır,yürüyenlerinin önemli ekseriyeti de kerhen yürür hale geldi. Zaten toplumumuzda halen kadın-erkek ilişkileri açısından zamanın ruhuyla uyuşmayan bazı yanlış alışkanlıklar devam ediyor.Gelenek toplumu olarak kalsaydık veya amakıllı bilgi toplumuna dönüşseydik bu derece yüksek bir psikolojik sorunluluk noktasında olmazdık.Ama şu dönemde gelenek toplumu ile bilgi toplumu arasına sıkışmış bir süreçten geçtiğimizden eski toplumsal alışkanlıklar ile yeni insani beklentiler maalesef büyük bir çatışma içerisinde.Bu nedenle her gün daha da artan bir psikolojik yorgunluk,yıpranmışlık problemi ile karşı karşıyayız.Bunların bazılarını belki kendi çabamızla çözebiliriz ama bazıları kendi kendimize çözebileceğimiz sınırların üzerine çıkmış olabiliyor.Batı ülkelerinde bilgi toplumu oturmuş ve farklılıklar bizim kadar uçuk olmamasına rağmen aslında her ailenin bir aile psikoloğu vardır.Çünkü orada değerler çatışması yoktur ama aile yapısı çökmüş olduğu için keskin bir yalnızlaşma vardır.Bu nedenle düzenli olarak ihtiyaç duyduklarında yardım alırlar.Ülkemizde ise son yıllarda artmasına rağmen sorunlar iyice taşınmaz hale gelmedikçe insanlar yardım almamaktadır.Bazıları da kendi aklını yeterli saymakta,psikoloğu deli doktoru olarak değerlendirmekte ve sorunlarını çözmek yerine biriktimeyi çıkar yol zannetmektedir.Oysa oluşan birikimler er geç bir gün bir patlamaya sebep olacak,mutsuz yaşanan bir sürü zaman gereksiz ön yargılar nedeniyle harcanmış olacaktır.

Günümüzde eşler arasında,anne-baba-evlat arasında akrabalar arasında hatta dostlar arasında büyük kopukluklar ve çatışmalar vardır.

Üstelik sorunlu hallerinde insanların tarafsız ve sağlıklı karar vermesi pek mümkün değildir ve bu nedenle bir çok insan sorunlarına yanlış müdahalede bulunarak sorunlarını daha da derinleştirmektedir.Bu nedenle son yıllarda depresyonlar çok fazla artmış,rahatlatıcı olsa da kesin çözüm sağlamayan antidepresan ilaçlar en fazla kullanılan ilaçlar halini almıştır.Aslında yaşamın getiridiği sorunların çözüm yeri de yaşamın içerisindedir.Çünkü bir şey kaybedildiği yerde aranırsa bulunulabilir. İşte psikolojik destek veya bir başka deyişle psikoterapi bu noktada çok önemlidir.Çünkü psikoterapi öncelikle henüz hastalık noktasında olmayan psikolojik problemleri hastalık safhasına gelmeden çözümlemek için ve insanları yaşamdan koparmadan,uyuşturmadan hatta yaşamın içine çekerek çözmek üzere uygulanır.Önce bireyin iç çatışmalarını çözüme kavuşturmayı sonra kendisiyle barışık bir şekilde çevresiyle ve yaşamla iletişim kurmasını ve psikolojik çımazlardan kurtulmasını sağlar.Başta depresyon sorunları olmak üzere bazı psikolojik sorunlarda bir süre ilaç kullanan insanların bununla tam anlamıyla sorunlarını çözemediklerini gördükten sonra psikolağa gitmeye ve psikoterapi görmeye yöneldiklerini yaşayarak görüyoruz.

Önce şunu kabul edelim ki ne sorunsuz bir yaşam vardır ne de sorunsuz bir insan.Asıl önemli olan yaşamın getirdiği sorunlarla baş etme becerisidir.Duygusal ve kırılgan yapılı bir toplum olduğumuz için bazı insanlarımızda psikolojik çöküntüye uğramanın çok çabuk olduğunu görüyoruz. Aslında psikoterapilerin bir amacı da insanlara sorunlarıyla baş etmeyi öğretmek ve psikolojik dirençlerini yükseltmektir. Psikoterapi bir bakıma henüz hastalığa dönüşmemiş bir psikolojik sorunun hastalık aşamasına varmadan çözümlenmesi için uygulanan koruyucu ruh sağlığı hizmetidir.Zaten yaşam akışının sağlıklı yönetilmesi de sorunların olmayışına değil,sorunların çözülerek geride bırakılabilmesine bağlıdır.

Günümüzde insanlar bir ruhsal hastalıktan önce psikolojik çöküntü yaşamakta ve bu çöküntüden çıkmadığı için ruhsal hastalıklara maruz kalmaktadır. Bu nedenle gerek eşler arası ilişkilerde,gerek insanın iç dünyasında ve gerekse çevresiyle ilişkilerinde bir kopukluk ve çatışma yaşanmaya başlanmışsa çözümün doğru adresi psikolojik destektir.İnsanlarımız bilmelidir ki sorunu ertelemek çözmek değildir.Biriktirmek ise hiç akılcı bir şey değildir.Çünkü insanın kaldırma kapasiytesi veya direnci sınırsız değildir.Bir de sorun biriktirerek sorunlu ve mutsuz yaşamanın insanlara sağladığı bir kazanç yoktur.Zira kaybedilen zaman asla geri getirilemez.Bu nedenle çözüm odaklı olmak,olabiliyorsa önce sorunlarını kendi çabasıyla çözmek,yeterli gelmiyorsa psikolojik destek almak akılın ve bilimin bir gereğidir.Kaldı ki zamanında çözülmeyen sorunlar ve onların insan psikolojik dünyasında yarattığı tahribat yaşam kalitesini de fevkalade düşürmektedir.Artık sıklaşan boşanmalar bile ertelenmiş ve çözülememiş sorunların birikimiyle ortaya çıkmaktadır.Oysa sorun gerçekten çözülmek istense ve bir uzmandan evlilik terapisi alınsa emin olun iş hiç boşanma safhasına varmadan çözülebilir.Diğer psikolojik sorunlarda,ilişki çatışmalarında ve iletişim çatışmalarında da durum aynıdır.Erteleyen daha fazla birikmiş sorunla,daha yıpranmış bir psikoloji ile gelmekte ve daha uzun süre psikoterapi almak durumunda kalmaktadır.

Bu arada şunu da belirtelim ki psikolog bir yargılama mesleği değildir.Bir anlama ve destekleme mesleğidir.Bu nedenle de insanların psikolojik destek alır iken toplumsal ortalamanın çok daha üzerinde bir anlayışla bir psikolog tarafından karşılanacağı unutulmamalıdır.Yine hatırlatmalıyım ki insanlar ne kadar sorunlarından kaçmaya çalışırsalar çalışsınlar çözülmemiş sorunları onların peşini bırakmayacaktır.Bu nedenle insanların kendilerinin çözemediği psikolojik sorunlarda sorunlarıyla arkadaş olarak yaşamalarındansa sorunlarının ötelenmeden çözümüne yönelmeleri ve bunun için de bir psikoloğa gitmeleri en doğru yoldur.

Görünen o ki giderek daha sorunlu bir toplum haline geliyoruz.Giderek daha da yalnızlaşıyoruz.Ve giderek paylaşım kalitesinin daha da düşmesini yaşıyoruz.Özünde paylaşım odaklı olan insan zaten hayatı sağlıklı paylaşımlarla yaşayamıyorsa sorun başlamış demektir.İşte o sorunun başladığı yerde psikolojik destek ve psikoterapi gerekli ve önemli hale gelmektedir.
gölcükte pedegog, gölcükde en iyi cinsel danışmanlık, gölcükde çocuk psikoloğu arıyorım, gölcükde en iyi çocuk psikoloğu, çocuk psikoloğu gölcük, çocuklarda tırnak yeme tedavisi gölcük, saç koparma tedavisi gölcük, kaş yolma tedavisi gölcük, çocuk depresyonu tedavisi gölcük, gölcükde en iyi pedegog, gölcük pedegog, öfke kontrolü tedavisi gölcük, gölcükde öfke kontrolü tedavisi yapan psikolog, pedegog olan danışmanlık merkezleri gölcük, kardeş kıskançlığı tedavisi gölcük, hırsızlık tedavisi gölcük, korku tedavisi gölcük, çocuklarda korku tedavisi gölcük, izmit psikolojik destek, izmitte en iyi aile danışmanı, izmitte en iyi psikolog, izmitde en iyi cinsel terapist, izmitte en iyi psikolojik danışmanlık merkezi, izmitte pedegog, izmitde en iyi cinsel danışmanlık, izmitde çocuk psikoloğu arıyorım, izmitde en iyi çocuk psikoloğu, çocuk psikoloğu izmit, çocuklarda tırnak yeme tedavisi izmit, saç koparma tedavisi izmit, kaş yolma tedavisi izmit, çocuk depresyonu tedavisi izmit, izmitte en iyi pedegog, izmit pedegog, öfke kontrolü tedavisi izmit, izmitte öfke kontrolü tedavisi yapan psikolog, pedegog olan danışmanlık merkezleri izmit, kardeş kıskançlığı tedavisi izmit, hırsızlık tedavisi izmit, korku tedavisi izmit, çocuklarda korku tedavisi izmit, sınav kaygısı tedavisi izmit, en iyi sınav kaygısı tedavisi yapan psikolog izmit, hipnoz tedavisi yapan psikolog izmit, hipnoz psikoloğu izmit, izmitte hipnoz ile tedavi yapan psikolog, kocaeli psikolojik destek, kocaelinde en iyi aile danışmanı, kocaelide en iyi psikolog, kocaelide en iyi cinsel terapist, kocaelide en iyi psikolojik danışmanlık merkezi, kocaelide pedegog, kocaelide en iyi cinsel danışmanlık, kocaelinde çocuk psikoloğu arıyorım, kocaelinde en iyi çocuk psikoloğu, çocuk psikoloğu kocaeli, çocuklarda tırnak yeme tedavisi kocaeli, saç koparma tedavisi kocaeli, kaş yolma tedavisi kocaeli, çocuk depresyonu tedavisi kocaeli, kocaelide en iyi pedegog, kocaeli pedegog, öfke kontrolü tedavisi kocaeli, kocaelide öfke kontrolü tedavisi yapan psikolog, pedegog olan danışmanlık merkezleri kocaeli, kardeş kıskançlığı tedavisi kocaeli, hırsızlık tedavisi kocaeli, korku tedavisi kocaeli, çocuklarda korku tedavisi kocaeli, sınav kaygısı tedavisi kocaeli, en iyi sınav kaygısı tedavisi yapan psikolog kocaeli, hipnoz tedavisi yapan psikolog kocaeli, hipnoz psikoloğu kocaeli, kocaelide hipnoz ile tedavi yapan psikolog, gölcük psikolojik destek, gölcükde en iyi aile danışmanı, igölcükde en iyi psikolog, gölcükde en iyi cinsel terapist, gölcükde en iyi psikolojik danışmanlık merkezi, sınav kaygısı tedavisi gölcük, en iyi sınav kaygısı tedavisi yapan psikolog gölcük, hipnoz tedavisi yapan psikolog gölcük, hipnoz psikoloğu gölcük, gölcükde hipnoz ile tedavi yapan psikolog, sakarya psikolojik destek, sakarya en iyi aile danışmanı, sakaryada en iyi psikolog, sakaryada en iyi cinsel terapist, sakaryada en iyi psikolojik danışmanlık merkezi, sakaryada pedegog, sakaryada en iyi cinsel danışmanlık, sakaryada çocuk psikoloğu arıyorım, sakaryada en iyi çocuk psikoloğu, çocuk psikoloğu sakarya, çocuklarda tırnak yeme tedavisi sakarya, saç koparma tedavisi sakarya, kaş yolma tedavisi sakarya, çocuk depresyonu tedavisi sakarya, sakarya en iyi pedegog, sakarya pedegog, öfke kontrolü tedavisi sakarya, sakaryada öfke kontrolü tedavisi yapan psikolog, pedegog olan danışmanlık merkezleri sakarya, kardeş kıskançlığı tedavisi sakarya, hırsızlık tedavisi sakarya, korku tedavisi sakarya, çocuklarda korku tedavisi sakarya, sınav kaygısı tedavisi sakarya, en iyi sınav kaygısı tedavisi yapan psikolog sakarya, hipnoz tedavisi yapan psikolog sakarya, hipnoz psikoloğu sakarya, sakaryada hipnoz ile tedavi yapan psikolog, yalovada psikolojik destek, yalovada en iyi aile danışmanı, yalovada en iyi psikolog, yalovada en iyi cinsel terapist, yalovada en iyi psikolojik danışmanlık merkezi, yalovada pedegog, yalovada en iyi cinsel danışmanlık, yalovada çocuk psikoloğu arıyorım, yalova en iyi çocuk psikoloğu, çocuk psikoloğu yalova, çocuklarda tırnak yeme tedavisi yalova, saç koparma tedavisi yalova, kaş yolma tedavisi yalova, çocuk depresyonu tedavisi yalova, yalovada en iyi pedegog, yalova pedegog, öfke kontrolü tedavisi yalova, yalovada öfke kontrolü tedavisi yapan psikolog, pedegog olan danışmanlık merkezleri yalova, kardeş kıskançlığı tedavisi yalova, hırsızlık tedavisi yalova, korku tedavisi yalova, çocuklarda korku tedavisi yalova, sınav kaygısı tedavisi yalova, en iyi sınav kaygısı tedavisi yapan psikolog yalova, hipnoz tedavisi yapan psikolog yalova, hipnoz psikoloğu yalova, yalovada hipnoz ile tedavi yapan psikolog, gebze psikolojik destek, gebzede en iyi aile danışmanı, gebzede en iyi psikolog, gebzede en iyi cinsel terapist, gebzede en iyi psikolojik danışmanlık merkezi, gebzede pedegog, gebzede en iyi cinsel danışmanlık, gebzede çocuk psikoloğu arıyorım, gebzede en iyi çocuk psikoloğu, çocuk psikoloğu gebze, çocuklarda tırnak yeme tedavisi gebze, saç koparma tedavisi gebze, kaş yolma tedavisi gebze, çocuk depresyonu tedavisi gebze, gebzede en iyi pedegog, gebze pedegog, öfke kontrolü tedavisi gebze, izmitte öfke kontrolü tedavisi yapan psikolog, pedegog olan danışmanlık merkezleri izmit, kardeş kıskançlığı tedavisi izmit, hırsızlık tedavisi gebze, korku tedavisi gebze, çocuklarda korku tedavisi gebze, sınav kaygısı tedavisi gebze, en iyi sınav kaygısı tedavisi yapan psikolog gebze, hipnoz tedavisi yapan psikolog gebze, hipnoz psikoloğu gebze, gebzede hipnoz ile tedavi yapan psikolog